Curtea de Conturi a găsit NEREGULI la Spitalul Judeţean Argeş

Raportul Curţii de Conturi referitor la Spitalul Judeţean Argeş relevă ceea ce se bănuia, abateri grave financiare: sume menţinute eronat, stocuri de medicamente neînregistrate etc. De altfel, neregulile de la Spitalul Judeţean Argeş au explodat în 2017, când contabila unităţii a fost reţiunută pentru plăţi ilegale făcute anumitor societăţi în valoare de 4.000.0000lei, din fondurile spitalului.

Iată ce spune Raportul Curţii: “La Spitalul Județean de Urgență Pitești nu au fost înregistrate în evidența contabilă a entității auditate și implicit nu au fost  raportate în situațiile financiare aferente anului 2016, stocuri de natura medicamentelor, materialelor sanitare și materialelor gospodărești care constituie aparatul de urgență al spitalului, în sumă totală de 806.077 lei.
De asemenea, au fost constatate neconcordanțe între evidența contabilă sintetică a entității și situațiile analitice în
ceea ce privește conturile 401-„Furnizori” și respectiv 462.01 „Creditori sub 1 an”, în valoare totală de 1.160.357 lei;

A fost menținută eronat în debitul contului 212 „Construcții” suma de 154.700 lei, reprezentând contravaloarea proiectului „Servicii de consultanță de expertiză tehnică - Regiunea Muntenia Sud
–    Spitalul Județean Pitești  -  Secția Obstetrică” primit de către SJU  Pitești în baza Procesului verbal de predare  - primire fără plată încheiat la data de  29.04.2009. Referitor la aspectul prezentat, facem precizarea că în baza prevederilor art.2 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și ale HG nr.529/2010, între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Consiliul Județean Argeș s-a încheiat Protocolul de predare-preluare nr.9300/8665/15.07.2010 a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de către Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. Cu această ocazie,Consiliul Județean Argeș a preluat de la SJU Pitești bunurile imobile deținute de către acesta din urmă fără a fi preluată însă și suma de 154.700 lei reprezentând contravaloarea proiectului „Servicii de consultanță de expertiză tehnică  –Regiunea Muntenia Sud- Spitalul Județean Pitești - Secția Obstetrică”;

Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi respective nu au fost raportate prin situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2016, prestații medicale datorate  SJU Pitești  de către terțe persoane, altele decât personalul propriu și clienții, în valoare de 29.863 lei.”

De altfel, în 2017 contabila Spitalului Judetean Arges, Amalia Dumitrascu, si doi administratori ai unor firme au fost reţinuţi, deoarece au delapidat unitatea medicală cu suma de aproximativ 4 milioane de lei. În perioada 2012- 2017, contabila ar fi completat 70 de astfel de ordine de plata, in baza carora ar fi fost transferati 3.988.688 de lei din fondurile spitalului.

 

 

Adauga comentariu