Raport C.C - Nereguli la Şcoala de Meserii din perioada când director era soţia lui Pendiuc – Gabriela Pendiuc

Aşa cum soţul a fost primar decenii, şi Gabriela Pendiuc a stat director la Şcoala de Arte şi Meserii Piteşti o perioadă de timp foarte lungă, poate chiar prea lungă, adică până în 2016, exact perioada analizată acum de Curtea de Conturi. Chiar în ultimul ei an ca sefă a acestei instituţii, Gabriela Pendiuc a lasat nişte neregului de mii de lei.

Acesta este raportul Curţii, referitor la instituţia de învăţământ piteşteană: La Școala Populară de Arte și Meserii Pitești nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră și nu au fost prezentate  în notele anexă la situațiile financiare la 31.12.2016, bunurile primite în administrare gratuită, de la organul ierarhic superior, în valoare totală de 3.340 mii lei;

-    nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanţieră a entității auditate, respectiv în contul 8050 - „Disponibil din garanție constituită pentru buna execuție” sumele  reprezentând garanții de bună execuție, în valoare de 9 mii lei, constituite în perioada
verificată; nu au fost evaluate, înregistrate în evidența contabilă și raportate elementele patrimoniale reprezentând obiecte de inventar
de natura lucrărilor realizate de elevii și profesorii şcolii în cadrul activităților desfășurate conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor
entității, în valoare de 15 mii lei.

Adauga comentariu