Termo Calor Confort SA, unde acţionar majoritar este Primăria Piteşti, la un pas de evaziune

La Termo Calor Confort SA, societatea care distribuie agentul termic în Piteşti, auditorii Camerei de Conturi Argeş au depistat nerespectate prevederilor legale referitoare la calculul, evidențierea și virarea impozitului pe profit aferent exercițiilor financiar-bugetare pentru anii 2014, 2015 și 2016 întrucât nu a fost luat în considerare tratamentul fiscal  al unor sume  care conform legii se adunau la profit si se impozitau, reprezentând  pierderi  realizate peste nivelul prevăzut de lege din care au rezultat obligaţii de plată suplimentare în sumă de 3.006.059 lei, care au fost regularizate. În timpul controlului contabilii societăţii au stabilit evidenţierea corectă şi legală a TVA, în sumă de 697.648 lei din care 530.614 lei debit şi 167.034 majorări de întârziere şi astfel abaterea a fost remediată.

 

Adauga comentariu